SCHILLER CS-200 Classic

cs-200_on_cart_kopieKomplett arbeidsstasjon for hvile- og belastnings-EKG

CS-200 er en komplett arbeidsstasjon som er like godt egnet på et universitetssykehus som på en spesialistpraksis. En alt-i-ett enhet uten løse komponenter som byggesett. Enheten inneholder alle funksjoner og enheter som er nødvendig for å gjennomføre en komplett belastningstest, og kan tilkobles sykkel, tredemølle og/eller liggesykkel. Komplett oppsett for protokoller som styrer belastningsenheten. Integrert termisk skriver for utskrift på EKG-papir samt ekstern farge-laser som skriver ut rapporter i flotte farger.

 

Produktinformasjon

 • 12 kanals simultan EKG med full disclosure
 • Tolkningsmodul og måleprogram
 • ST- og rytmemonitorering
 • Pacemakermåling
 • SAECG (tillegg)
 • 3D vektor EKG (tillegg)
 • Direkte funksjonstaster
 • Tilkobling til sykkel, tredemølle og/eller liggesykkel
 • Full styring gjennom redigerbare protokoller
 • Protokollendring underveis i en test
 • Termisk skriver
 • Ekstern fargelaser
 • Styrer sykkel, tredemølle og blodtrykksmåler
 • SCHILLER SEMA-database for lagring av opptak
 • PDF eksport
 • HL7 interface til HIS (tillegg)
 • Strekkodeleser (tillegg)
 • Blodtrykksmåler [SCHILLER BP-200plus] (tillegg)
 • Enkel oppgradering til Ergo-spirometri [CS-200 Ergospiro] (tillegg)