COSMED Innocor LCI

COSMED Innocor® LCI

LCI (lung clearance index) er en lovende markør innen cystisk fibrose (CF). Deteksjon av lungesykdom i et tidlig stadium er avgjørende for å veilede klinisk behandling og forbedre pasientens utfall. LCI har større følsomhet enn spirometri og er en mer følsom markør for avvik enn FEV1 – noe som tillater tidlig påvisning av sykdom i de mindre luftveiene. Innocor LCI egner seg til bruk på både voksne og barn.

  • Enestående nøyaktighet
  • Barnevennlig måleteknikk – alt utføres mens pasienten puster normalt gjennom måleapparatet
  • Høy pasientkomfort – ekstremt lav motstand fra pustekretsen og ingen ubehagelig gassblanding
  • Redusert driftsstans – lav ventetid med avansert utvask-teknikk

 


Ekstra: