COSMED microQuark

Modern metallic notebook computer with metro icons on display isolated on white background

PC basert spirometriløsning

microQuark er et PC-basert spirometer designet av COSMED for lungefunksjonsscreening.

Plug and play-teknologi
microQuark kan brukes med hvilken som helst PC, enten stasjonær eller bærbar, ved ganske enkelt å installere medfølgende programvare og koble USB-kabelen til USB-kontakten på datamaskinen.

Validert digitalt turbin-flowmeter
microQuark er validert av LDS Hospital ved bruk av ATS 24 standard volum-tid-bølgeformer (Crapo R. O. 2004 «Validation of COSMED-turbin vs ATS 24 standard volum-time waveforms»).

OMNIA programvare
microQuark benytter den avanserte programvaren OMNIA. Dette byr på intuitiv og nøyaktig spirometritesting med avanserte grafiske verktøy og automatisk tolkning for rask vurdering.  Programvaren inkluderer kvalitetskontroll med siste ATS/ERS-retningslinjer, samt de nyeste referansesett (2005 Consensus, GLI, etc). Brukergrensesnitt og arbeidsflyt er designet for å forenkle prosedyrer og redusere testtiden.

Egne verktøy til bruk på barn
Programvaren inneholder et utvalg av nyskapende pediatriske insentiv, i form av forskjellige animasjoner med brukerdefinert innsatsgrad på både volum og flow (både PEF- og FVC).

Nettverksklar
OMNIA er tilgjengelig både som en enkelt frittstående arbeidsstasjon eller i en klient/server-konfigurasjon for små eller svært store nettverksmiljøer.

 

Mer informasjon: Cosmed – MicroQuark

Brosjyre: MicroQuark