SCHILLER SpiroScout SP Plus

Schiller sitt nyeste spirometer med ultralydteknologi

SpiroScout SP plus er et lite håndholdt spirometer med USB kobling som byr på høyoppløst lungefunksjonstesting. SpiroScout SP Plus kan kobles direkte til din PC for PC styrt spirometritesting med CS-104 programvaren. Eller det kan kobles til Schiller CARDIOVIT AT-102 G2 EKG apparat som en kombinasjon av EKG og spirometri. Eller det kan benyttes med SPIROVIT SP-1 G2 som et frittstående bord-spirometer. Ultralydteknologien eliminerer problemer knyttet til tradisjonelle flowmetere: Ingen bevegelige deler, enkel rengjøring og ingen engangsartikler som må kalibrers. Flowmeterteknologien er uavhengig av trykk og fuktighet og det eliminerer feil knyttet til disse variablene. Engangs ScoutTubes (antibakteriefiltere) byttes mellom hver pasient. Uavhengig av om du benytter SpiroScout SP Plus med CS-104, AT-102 G2 eller SP-1 G2, vil du få høyoppløste målinger som følger de nyeste ATS/ERS kriteriene, samt nyeste referansesett for forventede verdier slik som GLI 2012.


Produktinformasjon

  • Spirometri med høy presisjon og Flow/Volum kurver ved direkte flowmåling
  • Ingen oppvarmingstid
  • Ingen kalibrering
  • Perfekt konsept for god hygiene
  • Optimalisert arbeidsflyt og pasientsikkerhet
  • Moderne og ergonomisk design
  • Høy måleoppløsning

Ekstra: