Gastro+ intoleransetest

GastrolyserAvdekk gastrointestinale forstyrrelser med Gastrolyzer + som er en bærbar håndholdt  pusteprøve som måler hydrogen i utåndet luft. Den er laget for helsepersonell  til hjelp i deteksjon av gastrointestinale lidelser. Den kan brukes som en laktoseintoleranse test, og til å hjelpe til ved diagnostisering av forskjellige gastrointestinale forstyrrelser så som fruktose intoleranse og overvekst av tarmbakterier.

Med enkle protokoller kan man avkrefte eller bekrefte mistanker om intoleranse mot:

  • laktose
  • fruktose
  • sukrose
  • bakteriell overvekst

Brosjyre:

Gastrolyzer brosjyre >

Katalog:

Gastrolyzer katalog >

Ta kontakt med oss for uforpliktende demo eller informasjon.

Øyvind Ruus

 

 

Gastro barn          Gastro          Gastro jente        Gastro tilbehør