NObreath

NObreath er en pustetest som måler fraksjonert utånding av nitrogenoksyd (FeNO) – for å bekrefte mistanker om luftveisbetennelse og å effektivisere astmabehandling. NObreath® har blitt anbefalt av NICE til å måle FeNO og hjelp til å diagnostisere astma, hos voksne og barn, samt overvåke og administrere astmasymptomer hos pasienter.

Testen er ikke-invasiv, rask og enkel å utføre.
Målingen viser pasientens respons på behandlingen, slik at riktig medisinsk behandling kan oppnås
Testen hjelper også til å identifisere pasienter som krever / ikke krever kontinuerlig behandling
Den er vist å være overlegen til flertallet av konvensjonelle tester av lungefunksjon, som for eksempel spirometri.

  • Ikke- invasiv
  • ingen kostbare abonnement på tester, kun filter kostnad
  • touch skjerm i farger
  • egen protokoll for barn

Brosjyre:

NObreath

Tolkningskjema:

Tolkning av verdier

Ta kontakt med oss for uforpliktende demo eller informasjon.

Trygve Kragnes

Øyvind Ruus