COSMED Pea Pod

peapod_features_315x300px_4f93c98ad2589fb29d9671f3d3ace381

Non-invasiv måling av kroppssammensetning hos spedbarn

  • Gullstandard helkropps densitometri – Air Displacement Plethysmography (ADP)
  • Testing av barn med vekt mellom 1 og 8 kg
  • Måling av fett og fettfri masse
  • Håndterer vanlig adferd hos spedbarn (gråt, bevegelse etc.)
  • Sikker, non-invasiv målemetode
  • Godt egnet for gjentagende testing – utmerket reproduserbarhet
  • Rask testtid (kun 2 minutter i kammeret)

Brosjyre: Cosmed – Pea Pod

PEA POD er et Air Displacement Plethysmography (ADP) system som benytter helkropps densiometri for å avdekke kroppssammensetning (fett og fettfri masse) hos spedbarn med vekt mellom 1 og 8 kg. PEA POD er ekstremt enkel å bruke, med programvare som veileder brukeren gjennom de aktuelle stegene i prosessen. Fra start til slutt tar en PEA POD test cirka 7 minutter. Nøyaktigheten i PEA POD har vist seg å være veldig høy i forhold til referanseteknikker og er testet i en rekke forkningspublikasjoner.

Ta kontakt for mer informasjon.