COSMED Quark i2m

Forced Oscillation Technique (FOT), referansemetoden for respiratorisk mekanikk hos barn.

  • Respiratorisk impedansmåling ved «Pseudo Random Noise Signal»
  • Krever minimalt med samarbeid av pasienten
  • Ideell for å vurdere lungefunksjon hos små barn
  • Rask og enkel vurdering ( 8 sekunder tidalpusting )
  • Nøyaktig, pålitelig og reproduserbar teknikk

Quark i2m er et forsert oscillasjons system for måling av de mekaniske egenskapene til luftveiene, total respiratorisk inngangsimpedans (Zrs) under tidalpust. FOT benytter trykksvingninger med liten amplitude lagt over normal pust, og har derfor fordelen av ikke å kreve utførelse av komplekse åndedrettsmanøvrer. Testen er enkel, rask og ideell for pasienter som ikke er samarbeidsvillige eller som ikke kan utføre tvungne åndedrettsmanøvere, for eksempel barn eller eldre.
Q-i2m måler trykk og flyt med et umerkelig, lavintenst og høyfrekvent trykksignal – Pseudo random noise signal». Quark i2m måler strømnings- og trykksignaler og gir respirasjonsimpedansmåling (Zrs) og dens to komponenter: motstand (R) og reaktans (X).

Brosjyre:

Quark i2m

Artikkel:

turkishthoracicjournal >