COSMED Quark PFT

Quark PFT er den modulære lungefunksjonstest laboratoriet fra COSMED, designet for å møte behov fra brukere som stiller høye krav. Enten du trenger en komplett PFT system eller en basiskonfigurasjon for å starte din egen praksis, kan Quark PFT skreddersys til alle krav og applikasjoner. Quark PFT kan raskt oppgraderes uten å måtte sendes til produsenten, takket være et nyskapende «plug and play» design. Lave vedlikeholdskostnader , ingen behov for teknisk kompetanse og brukervennlig programvare , gjør Quark PFT til det perfekte verktøyet for nøyaktige og pålitelige data i sykehusmiljøet eller på legekontoret. Quark PFT er fullt i samsvar med alle ATS / ERS –standarder og retningslinjer.

 • Full modulær «plug-and-play» design
 • Valg mellom 2 forskjellige flowmeterkonfigurasjoner
 • Raske og nøyaktige gass-sensorer
 • Lave vedlikeholdskostnader, krever ingen teknisk ekspertise
 • Brukervennlig programvare (OMNIA) med avanserte funksjoner
 • Bredt utvalg av tilleggsmoduler tilgjengelig
 • Følger nye ATS/ERS–standarder

Brosjyre: Quark PFT


Tilleggsmoduler:

TGV – Helkropps Plethysmografi Modul 

 • Alt-i-ett-løsning for lungevolum og luftveismotstand
 • Stor kabin (873 liter) gir komfort kombinert med høy følsomhet for volumendringer
 • Ny Pneumotach med enda bedre nøyaktighet

Q -Box er den nye generasjonen body-boks fra COSMED for Gold Standard thorax gassvolummålinger. Målingen av statisk lungevolum (TLC, RV, ITGV) og luftveismotstand og ledningsevne (RAW, GAW) gjennom helkropps plethysmografi teknikk garanterer svært nøyaktige resultater og har blitt en nødvendighet for ethvert høynivå laboratorium for lungefunksjonstesting. Hardware design og avanserte programvarefunksjoner gjør at Q -Box utmerker seg i konkurransen.

Brosjyre: Q-Box

 

LV – Lung Volumes Module

 • Functional Residual Capacity (FRC) via multi-breath Nitrogen utvasking og single-breath 100% O2 teknikk
 • Lunge distribusjon analyse (LCI, AMDN)
 • Rimelig alternativ til helkropps plethysmografi for lungevolum måling
 • Forenklet ordinært vedlikehold og kalibrering

Lungevolum modulen tilbyr muligheten til å teste Funksjonell restkapasitet ( FRC ) via multi – pust Nitrogen utvasking og single-breath 100 % O2 teknikk. Disse er gode og rimeligere alternativer til bodyboks for lungevolummåling . I stedet for en konvensjonell N2 analysator, benyttes raske og nøyaktige O2 og CO2– analysatorer som betraktelig forenkler de ordinære vedlikeholds- og kalibreringsprosedyrer . Brukeren kan automatisk eller manuelt oppdage de 4 fasene som utgjør utvaskingskurven, inkludert helningen av alveolært platå. Programvaren (OMNIA) inkluderer data-utdypningsverktøy og kvalitetskontrollmeldinger gjennom hele testens manøver.

 

DLCO – Lungediffusjons kapasitets modul

 • DLCO Single Breath (holde pusten)
 • DLCO Single Breath (Intrabreath)
 • DLCO 3eq (3 equations method)
 • Membrane Diffusing Capacity
 • Ekstremt raske infrarøde analysatorer (CO, CH4)

Denne modulen til Quark PFT gjør lunge diffusjons kapasitetsmålinger med ulike test-alternativer : single-breath , intrabreath og membran diffusjon. Målingen av diffusjonskapasiteten av karbonmonoksid (CO) i lungene er gjort gjennom kontinuerlig analyse av CO fraksjoner og metan (CH4 tracer) med to ekstremt raske infrarøde analysatorer . De kraftige programvarefunksjonene tillater fleksible og tilpassede tester, som grafisk lekkasjedeteksjon eller forskjellige tilgjengelige standarder for «hold pusten» (Jones , Ogilvie og ESP) . DLCO single-breath fortynningsteknikk kan også brukes til å gi en nøyaktig måling av lungevolumer.

 

MIP/MEP – Respiratorisk mekanikk modul

·         Indekser av respiratorisk muskelstyrke: Maks. Insp-Exp Trykk (MIP/MEP)·         Respiratory Drive (PO.1)·         Raske og non-invasive malinger·         Følger ATS/ERS retningslinjer

 

Den respiratorisk mekaniske modulen gjør det mulig med gjennomføring av tester for vurdering av åndedrettsmusklstyrke og deres alvorlighetsgrad gjennom Maksimal Inspiratorisk trykk (MIP) og Maksimal Ekspiratorisk trykk (MEP ) verdier . Munntrykket registrert under disse manøvrene antas å reflektere respiratorisk muskelstyrke. Modulen kan også måle respiratorisk drive (P0.1) ved okklusjon av den inspiratoriske linje av pusteventilen. P0.1 testen kan utføres med og uten forhøyet innåndings CO2.

 

O2 / CO2 – Metabolsk Modul (se også Quark CPET under ergospirometri)

 

 • Pulmonal gassutveksling (VO2, VCO2)
 • Anaerobisk Terskel (AT)
 • Resting Metabolic Rate med ansiktsmaske
 • Indirekte Cardiac Output (Wasserman)
 • Integrert Pulsoksymeter (SpO2)
 • Opsjon for integrert 12-avl EKG (trådløs eller kablet)
 • Opsjon for integrert BT-måler med EKG-trigger funksjon
 • Belastnings-gassutveksling med forhøyet FiO2 HR Interface m/ ekstern EKG ( TTL )

Quark PFT kan oppgraderes til en kompakt metabolsk arbeidsstasjon for å vurdere lungegassutveksling og ventilatorisk respons under klinisk belastningstesting. Dens høykvalitets komponenter og superraske analysatorer sikrer uovertruffen nøyaktighet, pålitelighet og ekte pust -for- pust analyse. Den er enkel å bruke og intuitiv programvare guider brukeren gjennom kalibrering og testkjøring. Systemet kan også utstyres med fullt integrert 12-avl. stresstest EKG for fullstendig Cardio Pulmonary Exercise Testing (CPET). I tillegg finnes mulighet for non-invasiv blodtrykksmåling og SpO2.