Service & support

Vår serviceavdeling

Vi har ansvar for at teknisk utstyr som leveres av Diacor AS følger de krav som er gitt av norske myndigheter, følge opp serviceoppdrag og serviceavtaler slik at kundene/brukerne til enhver tid er à jour og oppdatert med sine apparater. For å kunne gi brukeren rask og sikker service, er avdelingen organisert slik at den enkelte servicemedarbeider har fokusområde på sine spesielle produkter.Serviceavdelingen består av tre serviceingeniører.

Trykk på knappen under for å registrere en forespørsel:


Serviceansvarlig:

Øivind Brekke
Bakgrunn: Ingeniørhøgskole elektronikk med ett år påbygning i medisinsk teknikk. Har samtykke fra dsb til reparasjon av elektromedisinsk utstyr, han har arbeidet på serviceavdelingen hos Diacor AS siden 2004.