SCHILLER BR-102plus

BR-102_plus NY 2014-1

SCHILLER BR-102 plus utmerker seg med sine små dimensjoner og lave vekt. Ved å ta i bruk en spesiell teknikk, blir ikke mansjetten oppblåst mer enn nødvendig. Dette er grunnen til at BR-102 plus knapt kan sees, føles eller høres under bruk. Den er diskret og pålitelig.

Med innbygget mikrofon i mansjetten benyttes auskultatorisk måleteknikk som er mindre følsom for bevegelser og støy. Som tilleggsløsning og «reservefunksjon» hvis mikrofonen ikke fanger opp arterieslagene, vil BR-102plus benytte oscillometrisk teknikk. Dette gir de mest sikre og nøyaktige måleresultatene ved bruk av mansjett under bloddtrykksmåling der bevegelse forekommer.

Medfølgende programvare er  DARWIN2 for BT-registrering.

Registrering av pulsbølgeanalyse (PWA) for deteksjon av arterienes stivhet – se egen brosjyre med informasjon

BR-102 plus kan brukes i angiology, indremedisin, kardiologi, i tillegg til generell medisin (primærleger).

Funksjoner:

Opptak over 24 eller 48 timer
Enkel menystyring med to kontrollknapper
Lydopptak av pasientdata
Undersøkelse av voksne og barn takket være en spesiell algoritme

Software funksjoner:

Pasient dagbok med automatisk innskreven pasientdata
Integrasjon med Schiller Data Management System SEMA-200
E–post overføring
EMR system grensesnitt (GDT)
PDF generering
Seriell sammenligning av ulike opptak

 

Brosjyre:

BR-102 plus

BR-102 plus PWA