Miljø, klima og arbeidsmiljø

MILJØPOLICY

DIACOR AS distribuerer, installerer og utfører service og support på medisinsk teknisk utstyr til norske sykehus og spesialistsentre. Norsk helsevesen har et betydelig negativt fotavtrykk innen miljø, og i DIACOR AS erkjenner vi vårt ansvar overfor miljøet og vi vil bidra på en positiv måte i vår bransje. Vi forplikter oss til å minske dette avtrykket ved å drive vår virksomhet på en bærekraftig og miljøvennlig måte.

 

MÅLSETTING OG FOKUSOMRÅDER

Vårt mål er å minimere vår negative påvirkning på klima og miljø gjennom kontinuerlig forbedring og innovasjon. For å oppnå dette, vil vi:

 • Satse på arbeidsmiljøet: Skape et arbeidsmiljø der ansatte er trygge, trives og kan utvikle seg selv og bedriften.

 • Aktivt redusere klimaavtrykket: Gjennomføre tiltak for å redusere utslipp av klimagasser knyttet til energiforbruk, reising og varetransport.

 • Fremme bærekraftige produkter: Prioritere innkjøp og salg av mest mulig miljøvennlig medisinsk utstyr, inkludert produkter som er energieffektive, har lang levetid og er produsert med bærekraftige materialer.

 • Avfallsreduksjon, sortering og gjenbruk: Lete etter muligheter for å redusere avfall, sortere og gjenbruke der det er mulig. Vi skal også oppfordre våre kunder til å returnere brukt utstyr for gjenvinning.

 • Engasjere og informere: Jobbe aktivt for å øke bevisstheten om miljøspørsmål blant ansatte og kunder gjennom opplæring og informasjon. I tillegg også ha et bærekraftig og miljørettet fokus mot våre leverandører og produsenter, og stille krav til at de minsker sine miljøavtrykk.

 • Miljøledelse: Etterleve alle relevante miljølover og -forskrifter, og forplikte oss til systematisk og kontinuerlig forbedring gjennom å følge prinsippene i Miljøfyrtårnordningen.

 

KONKRETE TILTAK OG STATUS 2024

 1. Alle biler som disponeres av DIACOR AS skal være elektriske innen utgangen av juni 2024

 2. All reisevirksomhet skal rasjonaliseres og det planlegges flest mulige besøk på samme reise. Dersom det er mulig, skal videomøter (Teams) utføres.

 3. Det vektlegges ombruk og resirkulering i vår daglige drift, og det er et system for gjenvinning av forskjellige materialer på kontoret, inkludert metall, elektronikk (EE), emballasje (plast og papp), matavfall og restavfall. DIACOR AS er medlem av Norsirk og resirkulerer så mye som mulig gjennom denne ordningen.

 4. For å ha en mest mulig ren transportlinje (frakt av varer inn til og ut fra DIACOR AS) er det opprettet samarbeide med firma for samordning for frakt, der vi får det beste tilbudet på frakt mht bl.a. miljø.

 5. DIACOR AS forbereder sertifisering som Miljøfyrtårnsbedrift, og skal være sertifisert innen utgangen av august 2024.

 6. Det å være en Miljøfyrtårn-bedrift innebærer årlig rapportering innen klima, miljø og arbeidsmiljø. Rapporten presenteres årlig på vår hjemmeside og på forespørsel.

 

 

px
px
px
px
px
px
px
Text
rem
rem
rem
Headings
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
px