Personvern

Personvern

Lov om behandling av personopplysninger setter de formelle rammene for hvilke personopplysninger DIACOR AS kan lagre og hvordan DIACOR AS behandler opplysningene.

Vi følger reglene i Lov om behandling av personopplysninger. Vi er også forpliktet i henhold til reglene i årsregnskaps- og bokføringsloven.

 

DIACOR AS er behandlingsansvarlig for kundeopplysningene som behandles etter at du har handlet med oss eller har hatt utstyr på service. DIACOR AS lagrer kundeinformasjon relatert til ordre som DIACOR AS forpliktet til å lagre i henhold til gjeldende lovgivning.

Opplysninger som lagres i våre systemer, benyttes til å gjennomføre avtaler med deg. Opplysningene er også viktige å ha ved en eventuell tilbakekallelse eller annen relevant produktinformasjon. Opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre kontraktsforholdet eller for å ivareta utstyrets sikkerhet, er det ikke frivillig å gi fra seg. Du har innsynsrett etter personopplysningsloven.

Vi behandler følgende opplysninger om DIACOR AS kunder: Opplysninger om kjøp og betaling av varer og tjenester (navn, e-postadresse og evt. telefonnummer), samt servicehistorikk for alt utstyr levert av DIACOR AS. Disse opplysningene er hentet fra kunden selv, og fra offentlige kilder.

Informasjonen du oppgir når du kontakter DIACOR AS og foretar bestillinger blir kun brukt av ansatte i DIACOR AS.

 

Hvis du ønsker å motta vårt nyhetsbrev, vil vi be om samtykke fra deg.

 

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du sende en e-post til diacor@diacor.no.