Om oss

Diacor AS ble startet i 1976 og har siden levert avansert utstyr til norske sykehus

Diacor AS har fortsatt å utvikle seg – både faglig og økonomisk, og har kunder innenfor mange områder i sykehussektoren. Av disse kan vi nevne kardiologi, lungemedisin, anestesi-/intensiv /overvåkning, ØNH, nevrokirurgi og nevrologi.

Våre produkter er av høy kvalitet og produktene krever spesialkompetanse når det gjelder utvikling, service og support. Alle produkter som selges av Diacor AS skal tilfredsstille gjeldende normer ifølge EUs Medical Device Directive og skal være CE-merket. Diacor AS er sertifisert i henhold til

NS-EN ISO 9001:2008 og EN ISO 13485:2003.

Målsetting

KUNDEN SKAL HA DET BESTE UTSTYRET OG DEN BESTE SERVICE I MARKEDET. Et kontinuerlig forbedringsarbeide er en viktig del av vårt kvalitetsbegrep.

Visjon

Diacor AS skal være en ledende leverandør av medisinsk teknisk utstyr på det norske marked. Vi skal kjennetegnes på kvalitet. Vi skal bli sett på som en seriøs samarbeidspartner som holder det vi lover.

Miljø

Diacor AS har også som mål å være miljøbevisst på alle områder. Vi søker å være miljøbevisste i alle ledd, fra innkjøp til distribusjon ut til kunder. All forbruk internt blir resirkulert eller innlevert til godkjente mottakere. Diacor AS er medlem av El-retur og derigjennom godkjent av Grønt Punkt Norge AS.