Om oss

Diacor AS ble startet i 1976 og har siden levert avansert utstyr til norske sykehus

Diacor AS har fortsatt å utvikle seg – både faglig og økonomisk, og har kunder innenfor mange områder i sykehussektoren. Av disse kan vi nevne kardiologi, lungemedisin, anestesi-/intensiv /overvåkning, ØNH, nevrokirurgi og nevrologi.

Våre produkter er av høy kvalitet og produktene krever spesialkompetanse når det gjelder utvikling, service og support. Alle produkter som selges av Diacor AS skal tilfredsstille gjeldende normer ifølge EUs Medical Device Directive og skal være CE-merket. Diacor AS er sertifisert i henhold til

EN ISO 13485:2016.

Målsetting

Kunden skal ha det beste utstyret og den beste servicen i markedet. Et kontinuerlig forbedringsarbeide er en viktig del av vårt kvalitetsbegrep.

Visjon

Diacor AS skal være en ledende leverandør av medisinsk teknisk utstyr på det norske marked. Vi skal kjennetegnes på kvalitet. Vi skal bli sett på som en seriøs samarbeidspartner som holder det vi lover.

Miljø

Diacor AS har også som mål å være miljøbevisst på alle områder. Vi søker å være miljøbevisste i alle ledd, fra innkjøp til distribusjon ut til kunder. All forbruk internt blir resirkulert eller innlevert til godkjente mottakere. Diacor AS er medlem av El-retur og derigjennom godkjent av Grønt Punkt Norge AS.

Service

Vi har ansvar for at teknisk utstyr som leveres av Diacor AS følger de krav som er gitt av norske myndigheter, følge opp serviceoppdrag og serviceavtaler slik at kundene/brukerne til enhver tid er à jour og oppdatert med sine apparater. For å kunne gi brukeren rask og sikker service, er avdelingen organisert slik at den enkelte servicemedarbeider har fokusområde på sine spesielle produkter.

Her finner du oss

Ansatte

Administrasjon

Sigurd Lundh Limtun

sll@diacor.no

Lene Taihaugen Haakonsen

lch@diacor.no

Salg kardiologi

Tore Sjøvold
Tlf.: 91 33 92 75
ts@diacor.no
Anders Ottesen
Tlf: 92 48 22 05
ao@diacor.no

 

Salg monitorering/engangsutstyr

Øyvind Ruus
Tlf.: 95 88 30 33
or@diacor.no
Petter Westby
Tlf.: 97 09 32 12
pw@diacor.no

 

Lager/logistikk Service

Tor Bjarne Løvmyr
Tlf.: 22 90 53 00
tbl@diacor.no

Øivind Brekke
Tlf.: 99 43 91 45
ob@diacor.no
Frida Mathisen Holm
Tlf.: 93 80 65 95
fmh@diacor.no