Service

Avdelingens ansvar er å sørge for at teknisk utstyr som leveres av Diacor AS følger de krav som er gitt av norske myndigheter, følge opp serviceoppdrag og serviceavtaler slik at kundene/brukerne til enhver tid er à jour og oppdatert med sine apparater.

Diacor AS’ kvalitetssystem er sertifisert av Det Norske Veritas til å være i overensstemmelse med  NS-EN ISO 9001:2008 og EN ISO 13485:2003. I kvalitetssystemet er det utarbeidet en spesifikk sjekkliste for hvert apparat som følges for alt teknisk utstyr som går gjennom serviceavdelingen.

For å kunne gi brukeren rask og sikker service, er avdelingen organisert slik at den enkelte servicemedarbeider har fokusområde på sine spesielle produkter.

Serviceavdelingen består av tre serviceingeniører.


Ønsker du service på produkter, vennligst benytt serviceskjema som du finner i menyen til høyre!


Servicesjef: Øivind Brekke

 

Bakgrunn

Øivind Brekke – Ingeniørhøgskole elektronikk med ett år påbygning i medisinsk teknikk. Har samtykke fra dsb til reparasjon av elektromedisinsk utstyr, han har arbeidet på serviceavdelingen hos Diacor AS siden 2004.

 

Vedlikehold og reparasjon Vi tilbyr service på utstyr fra Diacor AS i minst 10 år fra kjøpsdato, dette gjøres ved kjøp av servicekontrakt eller timeservice.