TMS (Transkraniell Magnetisk Stimulering)

TMS er en relativt ny psykiatrisk behandlingsmetode. Det skapes et magnetisk felt i en spole, som legges mot hodeskallen. Svingninger i magnetfeltet (pulseringer) induserer et svakt strømfelt som påvirker små felt av hjernens overflate, og 1-2 cm i dybden av hjernebarken.

TMS benyttes i diagnostikk av nevrologiske lidelser. Senere års forskning viser også at gjentatt behandling med TMS kan ha en gunstig effekt på depresjon. I tillegg har TMS vist positiv effekt for pasienter med schizofrene lidelser, afasi og migrene.

TMS behandling er et svært godt alternativ til tradisjonell ECT eller medikamentell  behandling, spesielt siden pasienten ikke får de samme bivirkninger som ved medikamentell behandling eller har behov for anestesi (ECT). TMS behandling er tryggere enn elektrosjokk fordi den ikke fører til anfall, er mer målrettet mot spesifikke områder i hjernen og utføres på våkne pasienter. TMS behandling er ikke ubehagelig forpasienten, og gir normalt ingen negative ettervirkninger. Det er registrert at noen pasienter kan få lett hodepine etter behandling, men dette tilhører sjeldenheten.

 

Deymed har flere typer TMS apparater, flere typer spoler, trillestativ og oppsett. Også modulbasert og i kombinasjon med EMG.


Brosjyrer:
DuoMAG XT rTMS rev DMXT-BD181
DuoMAG MP TMS rev DMMP-BD161

Kontakt oss for spesifisert tilbud.