Miljøsatsning

DIACOR AS distribuerer, installerer og utfører service og support på medisinsk teknisk utstyr til norske sykehus og spesialistsentre. Norsk helsevesen har et betydelig negativt fotavtrykk innen miljø, og i DIACOR AS erkjenner vi vårt ansvar overfor miljøet og vi vil bidra på en positiv måte i vår bransje. Vi forplikter oss til å minske dette avtrykket ved å drive vår virksomhet på en bærekraftig og miljøvennlig måte.

px
px
px
px
px
px
px
Text
rem
rem
rem
Headings
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
px