SCHILLER BP-200plus

Det beste alternativet for BT-måling under belastning

BP-200plus_250BP-200plus er en non-invasiv stress-test blodtrykksmåler som er designet for å måle og vise automatisk pasientens systoliske- og diastoliske blodtrykk ved gitte intervaller, eller ved valgt tidspunkt av operatør. BP-200plus benytter to teknikker for måling: SCHILLER’s K-sound analyse med eller uten QRS-trigger for måling under belastning, og oscillometrisk måling for hvile-blodtrykk

  • EKG-trigger fra EKG enhet
  • Skjerm med kurve og måledata
  • Tabell og trenddata
  • RS-232 tilkobling for kommunikasjon med SCHILLER EKG system
  • USB interface
  • Blodtrykk initialisert automatisk eller manuelt
  • Mini SD-kort for enkel programvareoppdatering

Brosjyre:

BP-200plus

BP-200 plus Tekniske data